Venture Inc zwiększa udział w Time Solutions

14/06/2016

Venture INC

Venture Inc zrealizował transakcję w której nabył 160 udziałów w spółce Time Solutions. Cena zapłacona za udziały to 544 tys. zł.

Dzięki transakcji Venture Inc zwiększył swój udział w kapitale spółki portfelowej do 29,71% i łącznie posiada 640 udziałów.

Time Solutions to właściciel rozwiązania TimeCamp, które umożliwia monitorowania czasu pracy pracowników. Jest to narzędzie, które pozwala na dokładne monitorowanie i analizowanie czynności wykonywanych na komputerze, prowadzące do optymalizacji czasu pracowników. TimeCamp pozwala firmom sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio wykorzystywane. Każda firma, która wyeliminuje wykorzystanie komputerów w pracy do celów prywatnych, może oczekiwać na znaczne zwiększenie zysków firmy.

Projekt TimeCamp zakwalifikował się jako jeden z 20 najciekawszych startupów ze wschodniej Europy do udziału w konkursie Mini Seedcamp Warsaw.

Do klientów spółki należą m.in.: Milward Brown, LiveChat Software, sieć agencyjna Play, NTT System, Rainbow Tours i inni.