Venture Inc zwiększa udział w Time Solutions

14/06/2016

Venture INC

Projekt „Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” pozyskał finansowanie w wysokości 497 tys. zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Całkowita wartość projektu zgłoszonego przez Venture Inc to 1,22 mln zł. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. : Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka – Poddziałanie 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, realizowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa z PARP i pozyskanie dodatkowe finansowania do istotne wsparcie dla Venture Inc, dzięki któremu spółka będzie mogła sprawniej realizować inwestycje i wspierać nowe, innowacyjne przedsięwzięcia polskich przedsiębiorców.