Chat with us, powered by LiveChat

Financial data

Shown below is the basic financial data of Venture Inc S.A. on an annual basis. The data is available for download in xls format.
Dane/Rok201720162015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży30
Zysk/Strata ze sprzedaży-219-115-232-324
Amortyzacja733,51,62223
Zysk / Strata z działalności operacyjnej152,3-244-268-235-330
Zysk/Strata netto1 4511 091,61 909,8-983,51 483267
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 1 268-997,8-263-171,31 626125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 221-2 489,3-1 860,6-505-1 778-116
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej30 0153 976,32 011,71 334151-12
Liczba akcji (w szt.)29840000148400008840000784000068400006840000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą w zł0,080,090,24-0,130,220,04
Wartość księgowa na jedną akcję w zł1,711,360,810,480,550,51
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.com/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on