Chat with us, powered by LiveChat

O nas

Inwestujemy. Pomagamy. Osiągamy sukces.

Masz pomysł?

Venture Inc

Kilka słów o nas

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na GPW.

Jej założycielami, partnerami i głównymi akcjonariuszami są przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem w budowie przedsięwzięć notujących wysoką dynamikę wzrostu.

Przykładami takich przedsięwzięć mogą być m.in. Bankier.pl i LiveChat Software.

0
INWESTYCJI ROCZNIE
0
ANALIZ ROCZNIE
0
INWESTYCJI

Działalność inwestycyjna Venture Inc koncentruje się na tych obszarach, które Zarząd, uznaje za najbardziej perspektywiczne i w których polska firma może osiągnąć światowy sukces. 

Są to m.in. bioinformatyka i segment IT, zwłaszcza tam gdzie można zastosować model SaaS (Software as a Service), który pozwala na skalowanie biznesu i osiągania bardzo wysokich marż i dynamik wzrostu.

Strategia

[verticaltabs style=”text” tab_title=”Strategia”][verticaltab title=”Budowa wartości dla inwestorów” tab_id=”1485447776741-0-10″]

Budowa wartości dla inwestorów

Venture Inc ma przede wszystkim budować wartość dla swoich Akcjonariuszy i zapewniać im jak najwyższe stopy zwrotu z inwestycji w swoje akcje.

Inwestycja w akcje Venture Inc umożliwia osobom i instytucjom finansowym inwestującym na warszawskiej giełdzie ekspozycję na segment venture capital i spółki z bardzo wysokim potencjałem wzrostu, zanim jeszcze osiągną one poziom umożliwiający na wprowadzenie ich na giełdę.

[/verticaltab][verticaltab title=” Partner dla przedsiębiorców” tab_id=”1485447835062-1-2″]

Partner dla przedsiębiorców

Venture Inc wspiera takie spółki kapitałowo, gwarantując im środki potrzebne na rozwój. Jednocześnie jednak udziela im wsparcia merytorycznego (know-how) i organizacyjnego.

Tam gdzie to jest możliwe, Venture Inc. chce wspierać przedsiębiorców w budowie skalowanego, dynamicznie rozwijającego się biznesu opartego o model SaaS i działającego w skali globalnej. Przykładem takiego sukcesu może być spółka LiveChat Software, która dzięki modelowi SaaS, działa na skalę globalną.

W każdym przypadku, decyzja o inwestycji, jest podejmowana indywidualnie. Partnerzy Venture Inc mogą podjąć decyzję o inwestycji w podmiot z innej branży i działającej w innym modelu biznesowym – o ile będzie to uzasadnione biznesowo. Spółka nie wyklucza też inwestycji w podmioty już notowane na giełdzie.

Od innych funduszy Venture Capital działających na polskim rynku, Venture Inc ma wyróżniać dynamika działania, prosta struktura decyzyjna i minimum procedur dla potencjalnych projektów inwestycyjnych. Ponadto Venture Inc. wykorzystuje doświadczenie swoich partnerów i zespołu zarządzającego żeby dzielić się know-how ze spółkami portfelowymi.

Wspiera je też poprzez szkolenia, tworzenie i pilotowanie kluczowych procesów, czy znajdowaniu zewnętrznych ekspertów.

[/verticaltab][verticaltab title=”Poszerzenie portfolio” tab_id=”1485448008750-2-5″]

Poszerzenie portfolio inwestycyjnego

Venture Inc zamierza stopniowo powiększać liczbę projektów w swoim portfelu inwestycyjnym. Projekty te będą też coraz bardziej zdywersyfikowane pod względem etapu rozwoju.

Spółka zakłada zwiększenie zaangażowania w podmioty na etapie „growth” i „start-up”, które nadal mają bardzo wysoki potencjał rozwoju, ale ryzyko związane z nimi jest niższe niż w przypadku projektów „seed” i „pre-seed”. Wiąże się to z tym, że rozwinięte spółki mają już działający produkt i model biznesowy,natomiast wsparcie finansowe i w zakresie know-how od Venture Inc może im pomóc rozwinąć skalę działalności i często również wejść na rynek globalny.

Venture Inc może się skoncentrować m.in. na spółkach działających w modelu B2B, których potrzeby kapitałowe oscylują na poziomie ok. 3 mln zł.

Spółka zakłada inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności w Polsce), jak również Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych

[/verticaltab][verticaltab title=”Wyjścia z inwestycji” tab_id=”1485448015751-3-8″]

Sposoby wyjścia z inwestycji

Inwestycje w bardziej rozwinięte projekty wiążą się też z reguły z krótszym horyzontem czasowym możliwego wyjścia z projektu. Oznacza to, że fundusz będzie w stanie szybciej zrealizować potencjalny zysk ze swoich inwestycji.

Venture Inc bierze pod uwagę wszystkie znane możliwe sposoby wyjścia z inwestycji. Od sprzedaży akcji spółki portfelowej inwestorowi branżowemu, przez wykup menedżerski, po sprzedaż akcji w ramach oferty publicznej takiej spółki. W każdym przypadku decyzja będzie podejmowana indywidualnie, również po konsultacjach z innymi akcjonariuszami danej spółki i z uwzględnieniem ich interesów.

[/verticaltab][verticaltab title=”Polityka inwestycyjna” tab_id=”1485448030777-4-9″]

Polityka inwestycyjna

Venture Inc koncentruje się na inwestycjach w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu SaaS. Szczególnie ciekawe są dla spółki projekty związane z wykorzystaniem technologii z zakresu sztucznej inteligencji, big data, zaawansowanej algorytmiki czy machine learning.

Spółka dopuszcza inwestycje zarówno przez obejmowanie nowych emisji akcji (lub udziałów) lub ich wykup od aktualnych akcjonariuszy lub wspólników. W przypadku „młodych” projektów na etapie „seed” lub „pre-seed” w grę wchodzi głównie objęcie nowych akcji lub udziałów.

[/verticaltab][/verticaltabs]

Nasz Zespół

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu “Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” w ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014- 2020. Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.222.620 PLN, a całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych usług doradczych – 994.000 PLN.
Kwota dofinansowania przyznana Spółce to 497 000 zł.

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także pozyskanie w okresie do 36 miesięcy od rozpoczęcia projektu, kapitału (30 mln zł) na założone przez Spółkę cele.

Planowane efekty projektu: wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW przyczyni się do poszerzenia portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty z branży nowych technologii, na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych oraz na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.

www.dreamsart.pl
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.com/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on